Jednogłośnie zostało przyjęte stanowisko zespołu w sprawie prawa do życia. Przypomniano także słowa Naszego Papieża, wielkiego obrońcy życia, który mówił: ,,Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmująca wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej”

Jeśli chcecie Państwo zapoznać się z treścią stanowiska prosimy o naciśnięcie TUTAJ