dla

Ciebie

Ponad 1560 indywidualnych spraw podjętych przez moje Biuro Poselskie. Spotkania z mieszkańcami, konsultacje i rozmowy w najważniejszych dla Ciebie sprawach. Porady prawne, interwencje w urzędach i instytucjach - także na szczeblu centralnym, obejmowanie nadzorem Ministra Sprawiedliwości toczących się już postępowań sądowych, pomoc w sprawach konsumenckich, pomoc w sporach
zbiorowych, mediacjach.

dla

Regionu

Imienna poprawka do Budżetu Państwa - setki tysięcy złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Troska o „Sanatorium" i Pałac w Kochcicach - 400 tysięcy złotych na remonty. Remont Dworca PKP w Lublińcu - system informacji świetlnej, infokioski, montaż windy dla niepełnosprawnych. Efektywne wspieranie Gmin w pozyskaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych - miliony złotych dla Regionu na inwestycje drogowe. Wsparcie wniosków o inwestycje w infrastrukturę sportową. Organizacja kilkudziesięciu wycieczek do Sejmu RP dla dzieci, młodzieży i stowarzyszeń.

dla

Polski

Intensywna praca w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych - dzięki moim staraniom Szpitale z Lublińca i Kłobucka mogą działać w ramach sieci szpitali. Dotrzymuję słowa. Ułatwienia dla małych firm, dodatkowe ulgi inwestycyjne. Skuteczne wdrażanie programów - 500 plus, 13 emerytura, stałe podnoszenie płacy minimalnej, obniżenie wieku emerytalnego.

Newsy


Bądź na bieżąco!

Jak głosować?

Aby oddać ważny głos na mnie: 1. Znajdź listę PiS do Sejmu na karcie do głosowania.2. Postaw X w kratce przy numerze 4. Pamiętaj:1. Zabierz ze sobą dowód osobisty2. Postaw tylko jeden znak X na karcie do głosowania!

Skontaktujmy się!email: biuro.andrzejgawron@gmail.comtel.: 691 552 355