dla

Ciebie

Poprzez moje biuro poselskie, dyżur poselski i media społecznościowe jestem w stałym kontakcie z wyborcami. Podejmujemy interwencje w urzędach i instytucjach - także na szczeblu centralnym. Udzielamy porad prawnych. Wnioskujemy o nadzór Ministra Sprawiedliwości w toczących się postępowaniach. Pomagamy w sprawach indywidualnych, konsumenckich, wymagających mediacji. Druga kadencja to już w sumie kilka tysięcy podjętych spraw.

dla

Regionu

Wspieram Ochotnicze Straże Pożarne doceniając ich znaczenie dla lokalnej społeczności m. in. organizując Spartakiadę MDP „Florek”. Skutecznie zabiegam o ratunek dla zabytków w naszym regionie. Zdaję sobie sprawę jak ważny jest rozwój lokalnej infrastruktury, co przekłada się na pozyskiwanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych czy inwestycje kolejowe. Stale współpracuję z terenowymi oddziałami Śląskiej Izby Rolniczej, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Gościłem już kilkadziesiąt grup mieszkańców, dzieci i młodzieży w Sejmie RP.

dla

Polski

Jako były przedsiębiorca i samorządowiec pracuję w Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Wspieram tam rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie małych firm, oraz jednostek samorządu terytorialnego. Przewodniczę Zespołowi ds. Szpitali Powiatowych, którego działanie realnie wzmacnia ich pozycję w systemie ochrony zdrowia. Mam zaszczyt pełnić funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Dziedzictwa Jana Pawła II skupiającemu instytucje powołane do propagowania dziedzictwa Papieża Polaka. Aktywnie korzystam z możliwości zadawania „pytań bieżących” skierowanych do poszczególnych ministerstw. To działanie umożliwia mi reakcję, na bieżące problemy zgłaszane przez wyborców.

Kontakt

Skontaktujmy się!email: biuro.andrzejgawron@gmail.comtel.: 691 552 355

Adres biura poselskiego:42-700 Lubliniecul. Edyty Stein 1