➡We wtorek 20 lutego na Komendzie Powiatowej Policji w Lublińcu odbyła się doroczna odprawa z podsumowaniem działalności lublinieckich policjantów w roku 2023.

➡Spotkanie zgromadziło Oficerów Policji z Komendy Powiatowej oraz samorządowców z terenu Ziemi Lublinieckiej – główne kierunki działalności Policji przedstawił i podsumował podinsp. Dariusz Gajzler.

➡Podziękowałem policjantom za kolejny rok wymagającej i odpowiedzialnej służby.

➡Szczególne zaniepokojenie budzi fakt rosnącej obecności substancji i środków psychoaktywnych, które stanowią poważne zagrożenie dla młodzieży – w ubiegłym roku Policja w naszym powiecie zabezpieczyła prawie 9 kg narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

➡Policjantom podziękowali także samorządowcy i zaproszeni goście.

Fotografia: Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu