Właśnie trwa Komisja Finansów Publicznych przegłosowano poprawkę Prawa i Sprawiedliwości dodatkowej ulgi dla prowadzących działalność gospodarczą tzw ulgi dla klasy średniej – dla JDG przy zarobku miesięcznym do 13 tyś miesięcznie.

Inne rozwiązania ustawy to podwyższenie kwoty wolnej od opodatkowania do 30 tys. zł ❗️ i podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł

W projekcie ustawy skierowanej do Sejmu znajdował się zapis, że prawo do tzw. ulgi dla klasy średniej mają podatnicy, którzy uzyskują przychody „ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy w wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł). Po wprowadzeniu poprawki kategoria podatników mogących z ulgi skorzystać zostanie rozszerzona o osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się na zasadach ogólnych (przy użyciu skali podatkowej).