W sobotę 15 czerwca, swoje święto i wspaniały jubileusz obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Kochcicach.  Była to okazja do złożenia Druhnom i Druhom najlepszych życzeń z okazji 120-lecia.

Dziękujemy za Wasza ofiarną służbę i gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy, każdemu znajdującemu się w potrzebie!

Wielu lat dalszej służby oraz tylu powrotów co wyjazdów.