✅20 maja w Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku odbyła się Regionalna Pielgrzymka Rolników z okazji Święta Świętego Izydora Oracza. Już po raz 27 rolnicy dziękowali Matce Boskiej Lubeckiej za pomoc w codziennych pracach oraz prosili o dobre plony w tym roku.

✅Przedsięwzięciu patronuje Śląska Izba Rolnicza, w przygotowanie i przeprowadzenie pielgrzymki angażują się także wszystkie Samorządy Ziemi Lublinieckiej, Skansen Lubecko, Lubecka Szkoła Podstawowa i Ochotnicza Straż Pożarna – dziękuję za Waszą pracę oraz ogromne zaangażowanie, które umożliwia nam wspólne pielgrzymowanie. Wydarzenie uświetnił występ Kochanowickiego Young Bandu, który prowadził orszak w rytm marsza. Nie zabrakło występu zespołów ludowych: Kochciczanka z Kochcic oraz Girlanda z Piasku na scenie zaprezentowały się także dzieci ze Szkoły w Lubecku.

✅Do Rolników i pielgrzymujących swoje listy skierowali: Robert Telus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego.

✅Nie zabrakło okazji do wyróżnień i odznaczeń – przekazanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorząd Województwa Śląskiego, Śląską Izbę Rolniczą. Odznaczeniem Ministerialnym wyróżnieni zostali: Pani Zofia Łebek, Pani Dyrektor Monika Kukowka oraz Ksiądz Proboszcz Lubeckiego Sanktuarium Tomasz Hajok. Srebrne Odznaki Honorowe za zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali Pani Barbara Ulfik oraz Pan Ireneusz Tudzio. Podziękowania i listy gratulacyjne ze Śląskiej Izby Rolniczej otrzymali: Pani Iwona Michalska, Pani Joanna Wons-Kleta Wójt Pawonkowa, Pan Jacek Kandzia, Pan Stanisław Lerche, Pan Bogdan Juściński Laurem Andrzeja Gawrona Posła Ziemi Lublinieckiej za zaangażowanie w organizację Regionalnej Pielgrzymki Rolników w Lubecku wyróżnieni zostali: Pani Irena Kąpała Sołtys Lubecka, Pani Mariola Pyka Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Pani Monika Kukowka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lubecku, Pani Bożena Hankiewicz Dyrektor Biura Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Pan Eugeniusz Prandzioch oraz Pan Artur Kochelt.

✅Po części oficjalnej odbył się Piknik Zbożowy „Święto Polskich Zbóż” na świeżym powietrzu w lubeckim skansenie.

Fotografie wykonał: Piotr Pawełka