W rządzeniu nie wystarczą piękne słowa. Warto rozliczać wszystkie formacje polityczne za ich merytoryczne działania. Poniżej twarde dane i fakty dotyczące działań podejmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość w dobie globalnego kryzysu.🇵🇱🇵🇱🇵🇱
✅Zamrożenie cen energii elektrycznej:
• Dla zużycia rocznego do 2 MWh, 2,6 lub 3 MWh – Ceny energii elektrycznej w ramach limitu będą w przyszłym roku rozliczane według zamrożonych cen energii z 2022 roku. Powyżej tego limitu będą obowiązywać ceny maksymalne:
• 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych
• 785 zł/MWh – maksymalna stawka za prąd dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorców oraz szkół, szpitali i gmin;
✅Dodatek węglowy:
• 3 tys. zł dla gospodarstw domowych na zakup węgla kamiennego, brykietu lub peletu.
✅Dodatek do paliw innych niż węgiel (w zależności od źródła ciepła):
• 3 tys. zł – na zakup peletu drzewnego lub innego rodzaju biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
• 2 tys. zł – na zakup oleju opałowego;
• 1 tys. zł – na zakup drewna kawałkowego;
• 500 zł-na zakup skroplonego LPG;
✅Dodatek dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej:
• Chodzi m.in. o szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury. Całkowita wartość dla budżetu państwa to 1,2 mld zł.
✅Ciepło z rekompensatą:
• To wsparcie dla odbiorców ciepła systemowego. Wytwórcy są zobowiązani do ustalenia tzw. średniej ceny ciepła
z rekompensatą w wysokości:
• 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym;
• 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła.
✅Dodatek elektryczny:
• 1000 zł – dla ogrzewających się głównie energią elektryczną
(w tym pompy ciepła); w razie zużycia powyżej 5 MWh zostanie on podniesiony do 1500 zł.
✅Dodatkowe środki dla samorządów:
• 13,7 mld zł na realizację zadań, w tym szczególnie istotnych zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawial¬nych źródeł energii, ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii.
✅Wakacje kredytowe:
• Pomoc dla Polaków w spłacie kredytów hipotecznych w złotych polskich. To nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych:
4 miesiące w 2022 r. i 4 miesiące w 2023 r.
Dodatek osłonowy:
✅Rządowe wsparcie w celu zniwelowania rosnących cen energii, gazu i żywności dla 7 mln gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczały 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
✅Zamrożenie cen gazu w 2023 r.:
• W przyszłym roku wprowadzona zostanie maksymalna cena za paliwa gazowe na poziomie ok. 200 zł/MWh oraz zamrożona zostanie wysokość stawek opłat dystrybucyjnych, bez względu na próg dochodowy.
✅Obniżenie podatków w 2022 r.:
• 0% VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5%);
• 0%VAT na gaz ziemny (obniżka z 8%);
• 5%VAT na energię elektryczną (obniżka z 23 %);
• 5% VAT na ogrzewanie z kaloryferów (obniżka z 8 %);
• 8 % VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23%);
• 0 % VAT na nawozy (obniżka z 8 %);
✅obniżka akcyzy do minimum unijnego na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowego.