🔴28 września podejmowaliśmy podczas posiedzenia Podkomisji stałej do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju rzemiosła między innymi temat powołania fundacji rodzinnych – mam przyjemność poinformować, że Rada Ministrów przyjęła projekt Ustawy o Fundacji Rodzinnej

🔴Polska fundacja rodzinna jest instytucją niezwykle potrzebną nie tylko do zachowania ciągłości i budowania wartości biznesów rodzinnych, ale też do zatrzymania kapitału rodzinnego w Polsce ma to istotne znaczenie dla wzmocnienia polskiej gospodarki.

Wkrótce czekają nas na szczeblu parlamentarnym prace nad fundacją rodzinną, w celu poprawy otoczenia prawnego sukcesji firm. Tego typu fundacje działają w wielu państwach europejskich m.in. Austrii, Niemczech czy Liechtensteinie.

🔴Dzięki powstaniu w Polsce fundacji będzie możliwe:

• wycofanie się fundatora (przedsiębiorcy) z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów;

• finansowe zabezpieczenie członków rodziny;

• oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych;

• utrzymanie majątku w jednych rękach i jego ochrona;

• efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie;

• planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń;

• zwiększenie szans na inwestycje;

• budowa silnych, rodzimych marek.

🔴Fundacja rodzinna ma być nową osobą prawną, a jej siedziba będzie musiała znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla utworzenia fundacji rodzinnej konieczne będzie sporządzenie przez notariusza aktu założycielskiego albo testamentu, obejmującego oświadczenie o utworzeniu fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna będzie działać poprzez zarząd i będzie mogła podlegać wewnętrznemu nadzorowi rady protektorów.

🔴Firmy rodzinne są znaczącym elementem polskiej gospodarki – stanowią 90% wszystkich przedsiębiorstw. Pokolenie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w latach 90. XX wieku stoi przed wyzwaniem przekazania firmy następcom, co może dotyczyć nawet 57% firm rodzinnych. Tylko 8,1% dzieci przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy swoich rodziców. 🇵🇱🇵🇱🇵🇱