Do naszych Gmin i Powiatu trafi ponad 17,8 mln złotych w ramach 🇵🇱Programu Inwestycji Strategicznych PGR.

✅Gmina Ciasna: Budowa dróg w miejscowości Glinica. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Glinicy – 🔴1,96 mln zł

✅Gmina Ciasna: Modernizacja obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Cisna w celu nadania funkcji turystyczno-rekreacyjnej – 🔴 588 tys. zł

✅Gmina Herby: Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek – Hadra – etap I – ponad 🔴 2,05 mln zł

✅Gmina Herby: Zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra – 🔴882 tys. zł

✅Gmina Kochanowice: Rewitalizacja popegeerowskich zabudowań folwarcznych z początku XX wieku wpisanych do rejestru zabytków w Kochcicach – 🔴2,94 mln zł

✅Gmina Koszęcin: Modernizacja Punktu selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Koszęcinie wraz z budową drogi dojazdowej – 🔴2,37 mln zł

✅Gmina Pawonków: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci Gminy Pawonków – 🔴2 mln zł

✅Gmina Woźniki: Rewitalizacja terenu i budynku po byłym PGR w mieście Woźniki raz z nadzorem inwestorskim –🔴 2,5 mln zł

✅Gmina Woźniki: Budowa parkingów w Lubszy przy budynku wielofunkcyjnym i w Babienicy przy kościele parafialnym wraz z nadzorem inwestorskim – 🔴500 tys. zł

✅Powiat Lubliniecki: Przebudowa drogi powiatowej 23185 ul. Zamkowej w Kochcicach – 🔴1,99 mln zł

✅Często pytacie Państwo: Co Poseł zrobił dla Ziemi Lublinieckiej? Na każdym szczeblu jak tylko mogę wspieram nasze samorządy, aby jak największe środki płynęły właśnie tutaj. Dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych, w powstanie którego byliśmy jako parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zaangażowani, udaje się pobudzać inwestycje, gwarantować rozwój i miejsca pracy. To konkretne inwestycje, drogi, ścieżki rowerowe, szkoły – wszystko co jest obok nas.

Wiem, że potrzeby zawsze są większe niż udzielone wsparcie, ale pewne rzeczy musimy robić po kolei. Systematycznie i w pewnym porządku. Jeśli mają Państwo pomysły na inwestycje proszę – zgłaszajcie je włodarzom gmin – przekazujcie i propagujcie te informacje.

✅Serdecznie gratuluję naszym samorządom świetnie napisanych wniosków.