✅Spotkania z rolnikami w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Kochicach, które wypadają zawsze w „Piotra i Pawła”, to już tradycja. Nie sposób opisać słowami ogromu pracy, jaki wykonywany jest przez pracowników stacji – przygotowanie nowego materiału siewnego to przedsięwzięcie bardzo czasochłonne, a jego efekty często widać dopiero po latach.

✅Dziękujemy za Państwa zaangażowanie oraz gotowość do pomocy naszym rolnikom. Dziękuję za spotkanie i możliwość wymiany poglądów. Oby efekty Waszych pracy przynosiły Wam codziennie wiele satysfakcji ze świadomości, że poprawiacie możliwości produkowania tak potrzebnej żywności.