🔴Doskonałe wiadomości dla Ziemi Lublinieckiej – ponad 103 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład trafi do nas na inwestycje. Środki trafią do wszystkich gmin naszego powiatu – największa inwestycja to budowa nowego wiaduktu kolejowego na DW 906 w Lublińcu.

✅ Gmina Boronów – Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie 1 700 000,00 zł

✅Gmina Boronów – Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie 6 840 792,85 zł

✅Gmina Koszęcin – Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy 4 598 475,00 zł

✅Gmina Koszęcin – Budowa ulicy bocznej od ulicy Podlesie w miejscowości Sadów Gmina Koszęcin 1 377 500,00 zł

✅Gmina Koszęcin – Rozbudowa ul. Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie 1 995 000,00 zł

✅Gmina Woźniki – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim 9 994 000,00 zł

✅Gmina Kochanowice – Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej 6 650 000,00 zł

✅Gmina Kochanowice – Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach 2 850 000,00 zł

✅Gmina Ciasna – Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I 8 500 000,00 zł

✅Gmina Herby – Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową pompowni wód opadowych w Herbach ul. Norwida 595 000,00 zł

✅Gmina Herby – Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Lisowie – etap I 9 500 000,00 zł

✅Gmina Lubliniec – Przebudowa dróg gminnych ul. Kilara, ul. Hadyny i drogi oznaczonej 526aKDL 3 895 000,00 zł

✅Inwestycja w Lublińcu na wniosek Województwa Śląskiego „Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew.133′ 30 000 000,00 zł

✅Powiat Lubliniecki – Przebudowa drogi powiatowej 2330S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2 km) 4 999 850,00 zł

✅Gmina Pawonków – lubliniecki śląskie Przebudowa nieutwardzonych dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Pawonków 4 477 250,00 zł

✅Gmina Pawonków – lubliniecki śląskie Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Pawonków 5 320 000,00 z

Rządowy Fundusz Polski Ład – korzystają mieszkańcy w całym kraju!

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne

dofinansowania inwestycji bliskich mieszkańcom, które są realizowane przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Program wspiera zrównoważony rozwój i nowe inwestycje m.in. w drogi, transport

publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wspomaga też rozwój lokalnej

przedsiębiorczości. Firmy z regionu będą uczestniczyły w pracach nad tymi projektami, tworząc nowe miejsca pracy. Działania te poprawią warunki życia lokalnej społeczności.