Drzewa są ważne. Nie tylko te posadzone w lasach, ale także te w przestrzeni miejskiej Lublińca.

Dziękuję Panu Radnemu Jan Springwald inicjatorowi akcji 75 drzew na 750-lecie Lublińca oraz Radnym zaangażowanym w inicjatywę.

Posadzone drzewa będą żywym pomnikiem naszych czasów i będą rosły długo po nas, dla przyszłych pokoleń.