Na prośbę Beskidzkiego Centrum Onkologii przekazuję informacje o wyznaczeniu przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ szpitali do kompleksowego leczenia onkologicznego:

➡ chorych z rakiem piersi

🔴Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach;

🔴Beskidzkie Centrum Onkologii- Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej;

🔴Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach;

➡oraz do kompleksowego leczenia chorych w zakresie nowotworów jelita grubego

🔴Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach;

🔴Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej;

🔴Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu;