Dnia 20 listopada br. odbył się zjazd Oddziału Miejsko– Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Woźnikach. Goście biorący udział w sobotniej uroczystości mogli zabrać głos w dyskusji na temat ochrony przeciwpożarowej, a także wysłuchać sprawozdań z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Podczas zjazdu podsumowano pięcioletnią działalność MG ZOSP oraz dokonano wyboru Zarządu Oddziału Gminnego na czele z Panem Burmistrzem dh Michałem Aloszko, który będzie kontynuował funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP.

➡Składam serdeczne gratulacje wszystkim członkom Zarządów oraz dziękuję tym wszystkim, którzy dotychczas sprawowali tę funkcję za ich ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz nieustanną gotowość do podejmowania trudu ratowania życia ludzkiego.

➡Dziękuję za zaangażowanie w walce z pandemią oraz udział członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Międzygminnych Spartakiadach MDP „Florek”, którym mam zaszczyt patronować.

➡Drodzy Strażacy wasza postawa stanowi przykład troski o innych oraz podkreśla najwyższe wartości, jak godność człowieka i chęć niesienia pomocy innym.