W sobotę brałem udział w przekazaniu OSP Łagiewniki Wielkie nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. Nowy samochód zwiększy możliwości bojowe jednostki oraz podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Pawonków. Druhny i Druhowie – oby ten nowy nabytek dobrze Wam służył – Bohu na chwałę, Ludziom na pożytek!