🔴Sejm – prowadzimy intensywne prace legislacyjne – dom o powierzchni zabudowy 70 m2 – na zgłoszenie❗️ – upraszczamy przepisy – eliminujemy procedury lub skracamy ich czas.

🔴Projekt ustawy umożliwi budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² /nie więcej niż dwukondygnacyjnych, czyli możliwa powierzchnia użytkowa ponad 100m2 / bez konieczności:
➡️ uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
➡️ ustanawiania kierownika budowy,
➡️ prowadzenia dziennika budowy.
dla zapewnienia bezpieczeństwa – projekt nie znosi wymagań techniczno-budowlanych określonych w przepisach
🔴Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotuje bazę darmowych projektów, która będzie dostępna dla każdego. To dodatkowo pozwoli na obniżenie kosztów. I co najważniejsze – będzie tanio, ale bezpiecznie!
🔴Podczas prac połączonych komisji Infrastruktury i Samorządu /pierwsze czytanie projektu/ zgłosiłem 8 poprawek, które precyzują i ulepszają przepisy – poprawki zostały zaopiniowane pozytywnie, przy sprzeciwie części opozycji
Najważniejsze poprawki, które zgłosiłem:
➡️poprawka pozwalającą na budowę domów mieszkalnych o powierzchni do 70 mkw. na działkach mniejszych niż 500 mkw./ z zachowaniem przepisów obowiązujących w prawie budowlanym, gdzie obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/
➡️poprawka mająca na celu wyłączenie z projektowanej ustawy budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 mkw., aby nie były one objęte obowiązkiem wykonania geodezyjnej interwencji powykonawczej
➡️poprawka wprowadzająca sankcji w postaci kary grzywny dla inwestorów, którzy dołączą do zawiadomienia o zakończeniu budowy niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenia o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej tego budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych.

🔴Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.