🔴Rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował #PolskiŁad to nie tylko największy program gospodarczy, to propozycja umowy społecznej

➡30 tys. kwoty wolnej od podatku dla wszystkich – to niższe podatki dla ponad 18 mln Polaków [termin wejścia – od 1 stycznia 2022 r.].

➡Emerytura bez podatku – emerytury i renty podwyższymy w wysokość podatku dla świadczeń do 2,5 tys. zł [termin wejścia – od 1 stycznia 2022 r.].

➡Zniesienie limitów do specjalistów – zniesienie limitów dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., a następnie dla wszystkich pacjentów [termin wejścia – II połowa 2021 r.].

➡7 proc. PKB na zdrowie – to więcej środków na zdrowie, które przeznaczymy na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie.

➡Mieszkanie bez wkładu własnego – gwarantowany przez państwo wkład własny i dofinansowanie dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego oraz rodzin wielodzietnych [termin wejścia – IV kwartał 2021 r.].

➡Dom bez formalności – budowa domów jednorodzinnych do 70 m2 możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy – jedynie na podstawie zgłoszenia [termin wejścia – IV kwartał 2021 r.].

➡Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – wsparcie dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł na każde dziecko [termin wejścia – od 1 stycznia 2022 r.].

➡Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – dotacje dla gmin i powiatów na cele inwestycyjne [termin wejścia – III kwartał 2021 r.].

➡Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników – zwiększymy stawkę dopłaty za paliwo rolnicze do 110 zł/1ha i uwolnimy rolniczy handel detaliczny [termin wejścia – IV kwartał 2021 r.].

➡Małe Centra Nauki Kopernik w Polsce – to kilkadziesiąt „Małych Centrów Nauki Kopernik” w średnich i małych polskich miastach [termin wejścia – IV kwartał 2021 r.].