Świetna wiadomość dnia dzisiejszego. Rząd przyjął projekt budżetu państwa na 2020 rok z zerowym deficytem! Po raz pierwszy od 30 lat wpływy do budżetu równe będą wydatkom. Zrównoważony budżet to jednoznaczny dowód na nasze odpowiedzialne podejście do finansów państwa. Dlaczego można było przedstawić taką konstrukcję budżetu? Między rokiem 2015 a 2018 dochody budżetu państwa wzrosły o prawie 100 mld zł. Rok 2019 jeszcze trwa jednak już teraz widać jego dobre parametry. Dochody budżetu państwa w 2015 roku to 289 mld zł. w roku 2018 to już 380 mld zarazem rok 2018 to historycznie najniższy deficyt 10,4 mld – te dobre parametry to nie tylko zwiększone wpływy z podatków VAT, CIT, PIT to wynik sprawnego zarządzania budżetem. Fakty są takie w programach społecznych transferujemy mld zł do kieszeni zwykłych Polaków a zarazem odpowiedzialnie podchodzimy do polityki budżetowej niwelując deficyt. Teraz czas na dalsze zmniejszanie podatków i stworzenie dogodnych warunków dla małych i średnich przedsiębiorstw, by mogły się rozwijać. Przedsiębiorcy to nasz największy kapitał! To zadanie na następne lata.